Selishchev Mikhail

Livno, Orlovská oblast, Ruská federace

Studium: Art School Moskva – State Art Institute V. I. Surikova (1974-1978), Umělecká škola Moskva – divadelní oddělení (1978-1982), Umělecký institut Moskva – studium monumentální kresby (1982-88).

Organizován: Clen asociace umělců SSSR od 1991, Člen asociace umělci Ruska od 1992, Člen asociace umělců v Moskvě od 2005.

Výtvarná činnost je zaměřena převážně na tradiční smalt na mědi, se kterým pracuje od roku 1990. Smalty kombinuje velmi často se dřevem a jinými materiály, vytváří koláže, používá prvky vitráže a objekty. Námětově je inspirován pravoslavnou kulturou, pohádkovými motivy, přírodou a východními motivy. Ve svém domě vytvořil muzejní a tvůrčí středisko „Chors“. Od roku 1997 pořádá smaltérská sympozia. Patří k předním ruským výtvarníkům uměleckého smaltu.

Výstavní činnost: Vystavuje individuálně od roku 1991 v Rusku, Norsku, Finsku, Rakousku, Španělsku, Litvě, Peru, Německu, Itálii. Společně se účastnil výstav v celém světě.

Zastoupení ve sbírkách: Rusko, Maďarsko, Španělsko, ČR, aj.