Vršanský Stanislav

Žilina, Slovensko

Studium: Stredná odborná škola v Žilině 2004-2008, obor řezbářství, VŠVU Bratislava – obor socha, objekt, instalace.

Věnuje se sochařské tvorbě, malbě a kresbě. Sochařské práce kombinuje s dalšími technikami, včetně smaltu, který jej zajímá od roku 2012. Je inspirován moderní technikou, konstrukčními problémy moderního světa, moderními technologiemi a hledá ve svých dílech jejich odezvu v humanistickém i ironickém kontextu. Vystavuje v rámci školních výstav a v rámci sympozií a plenéru.

Mezinárodní a národní sympozia a plenéry: Banská Štiavnica 2002, Rajka 2012(Maďarsko), Oronsko 2012 (Polsko), Beskydské výtvarné léto Čeladná 2013, 14. mezinárodní sympozium FUS 2014 Frýdlant n. O.

Zastoupení ve sbírkách: soukromé sbírky Slovensko a Česká republika, Realizace Pylon, dub, Čeladná 2012.