Workshopy - Kurzy

Workshopy

Hlavní aktivitou Spolku jsou pracovní setkání – workshopy členů a zájemců, kteří mají možnost se přihlásit prostřednictvím kontaktních adres, emailem nebo telefonicky. Termíny jednodenních a více denních workshopů se sestavují na základě sestavení skupin o počtu 5-15 osob, tak aby bylo rozumné rozpalovat vypalovací pec.

Účastník workshopu si může vybrat z různých rozměrů plechu, který má již nanesen základový smalt – první vrstvu, která chrání povrch plechu a zabezpečuje kvalitní přilnutí povlaku k ocelovému plechu. Na něj se nanáší krycí smalt – který má v uměleckém smaltu především dekorativní funkci. Následně se využívají výtvarné techniky s barvami a dekory a dalšími prvky. Vlastní vypalování se provádí v komorové peci při teplotě do 820° C. Lze nanášet více vrstev smaltů a postupně tak vypalováním vytvářet a přetvářet dílo.

Základní výtvarné operace se smaltem jsou:

  • Máčení
  • Stříkání
  • Malování a polévání

Další výzdobné postupy jsou např. Kresba do podkladu nevypáleného smaltu (freska), odkrývání přes šablonu, razítkování, různý typ malování, použití nálepek, sítotisk, použití válečků, tamponů atd.

Není třeba velkých potřeb, stačí různé druhy štětců, rydla, houbičky, hadříky, fixírka, vykrývací nalepovací papíry nebo pásky, různé druhy šablon, razítka.