Workshopy - Kurzy

Workshopy

Hlavní aktivitou Spolku jsou pracovní setkání – workshopy členů a zájemců, kteří mají možnost se přihlásit prostřednictvím kontaktních adres, emailem nebo telefonicky. Termíny jednodenních a více denních workshopů se sestavují na základě sestavení skupin o počtu 5-15 osob tak, aby bylo rozumné rozpalovat vypalovací pec.

Účastník workshopu si může vybrat z různých rozměrů plechu, který má již nanesen základový smalt – první vrstvu, která chrání povrch plechu a zabezpečuje kvalitní přilnutí povlaku k ocelovému plechu. Na něj se nanáší krycí smalt, který má v uměleckém smaltu především dekorativní funkci. Následně se využívají výtvarné techniky s barvami a dekory a dalšími prvky. Vlastní vypalování se provádí v komorové peci při teplotě do 820° C. Lze nanášet více vrstev smaltů a postupně tak vypalováním vytvářet a přetvářet dílo.

Základní výtvarné operace se smaltem jsou:

Další výzdobné postupy jsou např. kresba do podkladu nevypáleného smaltu (freska), odkrývání přes šablonu, razítkování, různý typ malování, použití nálepek, sítotisk, použití válečků, tamponů atd.

K práci stačí různé druhy štětců, rydla, houbičky, hadříky, fixírka, vykrývací nalepovací papíry nebo pásky, různé druhy šablon, razítka.